DET BLIVER NEMT AT VÆRE GRØN ELKUNDE 

Elkunder kan i EcoGrid vælge mellem flere el-abonnementer – også kaldet aggregatorer - der blandt andet bruger fleksibiliteten i husets indeklima til at skrue op og ned for det samlede energiforbrug på Bornholm.

Du vælger dit eget el-abonnement

Elkunder skal i EcoGrid let kunne skifte aggregator, så der opstår et fungerende elmarked, hvor aggregatorerne skal kæmpe om kunderne, ligesom vi kender det fra fx telefonabonnementer.

Det skal være nemt at være grøn

Valget af el-abonnement og fleksibilitet i indeklimaet er frivilligt, så EcoGrid arbejder med evidensbaseret adfærdsdesign, der gør det nemt at være fleksibel omkring opvarmningen af huset.

EL-FLEKSIBILITET BLIVER EN VARE DER KAN KØBES OG SÆLGES 

Vi benytter boligejernes fleksibilitet omkring husets indetemperatur til at moderere udsvingene i elforbruget. Elselskaber kan derefter købe fleksibilitet fra aggregatoren, når der ikke produceres nok energi.

Elselskaber køber fleksibilitet fra elkunden gennem en aggregator

Aggregatoren aggregerer det fleksible elforbrug fra varmepumper og elvarme i husstandene. Fleksibiliteten bliver solgt videre af en BRP (Balance Responsive Partner) til elselskabet. Elselskabet kan så sætte varmepumpen i gang, når der bliver produceret mest el fra fx vindmøller.

Hvilke elementer I huset kan EcoGrid regulere?

EcoGrid kontrollerer varmepumper og elvarme i 1.000 bornholmske husstande. Elkunderne bestemmer en komforttemperatur, fx 19 – 23 grader, som elproducenterne kan bruge til at time opvarmningen med elproduktionen.

ECOGRID ER FOR HELE DANMARK 

Danmark og verden skal øge brugen af vedvarende energi for at modarbejde klimaforandringer og opnå uafhængighed fra fossile brændstoffer. Vedvarende energi kræver smartere elforbrug, og det er det, som EcoGrid afprøver direkte på de bornholmske elkunder.

Hvornår løber EcoGrid?

Første fase begyndte i 2012, hvor det smarte el-system blev installeret hos brugerne og reguleringer af elforbruget blev afprøvet. Anden fase blev indledt i 2016 med et opdateret konsortie og vil løbe frem til 2019.

Hvilken data arbejder EcoGrid med?

EcoGrid benytter 15-minutters måleværdier fra elmålerne i hustanden, der svarer til minimumsintervallet i DataHub. For at evaluere demonstrationen kan vi bruge data med højere tidsresolution.

EcoGrid passer til engros-modellen

EcoGrids markedsmodel bliver afprøvet parallelt med det eksisterende elmarked men bliver tilpasset den nye engrosmodel og øvrig lovgivning i det danske elmarked.

Omverden om ecogrid 

EcoGrid bliver fulgt af eksperter og virksomheder fra hele verden og har siden starten i 2012 modtaget en række internationale priser.
Vinder af EUSEW Award 2016: Consumers Prize

"(EcoGrid's) concept can be applied generally. It reduces the need for production side flexibility, which is more expensive, and can compensate for traditional balancing power and services from replaced conventional generation. And for customers, it makes renewable energy more reliable, while helping them keep control of their bills.", EUSEW introduction to EcoGrid, 2016

Honorable Mention hos ISGAN Award of Excellence 2014

EcoGrid vinder den ene af to priser foran 40 smart grid-projekter fra hele verden. Smartview fra New Orleans vinder hovedprisen.

Nomineret til Sustainia Award 2012

"Integrating large amounts of renewable energy from wind and solar farms poses significant challenges to the electricity grid as we know it. Raising eyebrows all over Europe for its ability to handle large amounts of fluctuating renewable energy in its system, the EcoGrid project of Bornholm is a demonstration of the future of energy grids. The size of the project, and the amount of fluctuating renewables integrated, make the project particularly noteworthy.", Sustainia 100, 2012

I 2016 får EcoGrid 53 mio. kr. i støtte fra EUDP

"Det unikke ved (EcoGrid), er, at vi får mulighed for at teste det fremtidige elsystem hos mange forbrugere på en ø som Bornholm. Vi får mulighed for at undersøge, hvordan forbrugerne kan rykke på deres elforbrug for at få plads til den strøm, der kommer fra vedvarende energi.", specialkonsulent i EUDP Nadeem Fiwaz

Bornholmere om EcoGrid

"Vi ville gerne være med i et projekt, der skal hjælpe med at finde ud af, hvordan vores forbrugsmønster er i vores hjem. Det er så vigtigt, at vi bruger strøm med omtanke og at vi så vidt muligt bruger vores strøm fra vedvarende energikilder," EcoGrid-deltager Bent fra Bornholm

EcoGrid 2.0 demonstrerer
et marked for fleksibelt elforbrug
i private hjem

OBS PROJEKTET ER AFSLUTTET I 2019!

Se video 2:00

FØlg med

Følg projektet på LinkedIn, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev. Vi spammer dig ikke, men sender kun når det er relevant.

Nyheder

FØlg os

Følg projektet her på hjemmesiden eller i vores LinkedIn feed, hvor vi opdaterer løbende på begivenheder og den seneste udvikling.

Ecogrid på linkedin

Brug energien smartere

TEST AF ET ELMARKED MED FLEKSIBELT FORBRUG

I EcoGrid 2.0 demonstrerer vi et elmarked for fleksibelt elforbrug fra private hustande. Vi fjernstyrer 1000 varmepumper og elradiatorer på Bornholm, så apparaternes elforbrug udnyttes optimalt i elsystemet. Beboerne må ikke fryse, så derfor undersøger vi, hvad husejerne skal tilbydes for at lade deres elforbrug styre, og hvor deres komfortgrænser går. Desuden udvikler vi bindeleddet mellem de private husstande og elmarkedet med en ny aktør i markedet: Aggregatoren.

Hvad er fleksibelt elforbrug?

Elforbrug til madlavning, underholdning og lignende kan ikke flyttes uden, at brugerne bliver irriterede. Elforbrug til opvarmning af bygninger og opladning af elbiler kan derimod flyttes uden gene for brugerne, så længe aftalte komfortgrænser overholdes. For eksempel kan det aftales, at der skal være 20-22 grader i huset, at sommerhuset skal holdes frostfrit eller at elbilen skal være fuldt opladet kl. 7.00 hver morgen.

Læs mere på www.danskenergi.dk

Læs mere om aktive virksomheder inden for fleksibelt elforbrug på www.ienergi.dk

Hvorfor er der brug for fleksibelt elforbrug?

År for år mindsker Danmark forbruget af kul, olie og naturgas ved at producere stadig mere el og varme ved hjælp af vindmøller, bæredygtig biomasse, solceller og andre former for grøn energi. Elproduktion fra vindmøller og solceller udgør nu ca. 50 procent på årsplan, men denne produktion svinger i takt med, hvor meget det blæser, og hvor meget solen skinner. Varierende elproduktion giver et øget behov for at skrue op og ned for elforbruget, så det matcher den svingende elproduktion. Fleksibelt elforbrug kan være med til dette.

Læs mere på www.danskenergi.dk

Læs mere om forskning og udvikling indenfor fleksibelt elforbrug på: www.danskenergi.dk

Hvad er en aggregator?

Der er brug for et bindeled mellem husstandene og elsystemet, da det at styre én varme-pumpe efter produktionen ikke giver meget mening for elsystemet. Hvis man derimod kan samle (aggregere) fx 500 eller måske flere tusinde apparater, begynder der at blive interessant. En aggregator bygger bro mellem husstandene og elsystemet. Denne nye aktør ‘puljer’ altså fleksibelt elforbrug fra mange hustande og sælger det på elmarkedet.

MENNESKELLIG ADFÆRD OG KOMFORTgrænser

Hjemmet er privat, og det er nyt at lade fremmede styre ens elforbrug. Med EcoGrid 2.0 undersøger vi, hvad elkunderne skal tilbydes for at lade deres elforbrug styre, og hvornår komfortgrænserne bliver nået. Vi vil forske i, om det er penge, bedre service eller grøn livsstil, der giver mening for husejerne.

Læs mere på: alexandra.dk

eksport af energiteknologi

Eksport af energiteknologi er en god forretning for Danmark. Udvikling af smarte løsninger til elmarked, fleksibelt forbrug og it-værktøjer til aggregatorer mm. kan skabe beskæftigelse i erhvervslivet og mere eksport. Mange lande arbejde med at opnå så små CO2-udledninger som muligt for at begrænse deres påvirkning af det globale klima. Øget energieffektivitet og omstillingen til grøn energi er to af de mulige veje. Udnyttelse af fleksibelt elforbrug kan være med til at gøre omstillingen billigere for borgerne.  

Læs mere på www.danskenergi.dk

FAKTA OM ECOGRID 2.0

·      EcoGrid 2.0 er et udviklings- og demonstrationsprojekt

·      EcoGrid 2.0 afløser EcoGridEU-projektet og genbruger allerede installeret udstyr til kontrol og styring af elvarme og varmepumper

·      1000 bornholmske elforbrugere deltager i EcoGrid 2.0

·      Periode: 3½ år (januar 2016 til juni 2019)

·      Budget: 98 millioner kroner

·      Støttet af Energistyrelsens EUDP-ordning med 49 millioner kroner

·      Projektansvarlig: Dansk Energi

Brug energien smart

EcoGrid er en storskala test af et smart grid. EcoGrid viser, hvordan Bornholm som samlet samfund kan have et energisystem baseret på 100 % vedvarende energi fra vindmøller, biomasse og solceller.

DET SKAL VÆRE NEMT AT VÆRE GRØN ELKUNDE

Elkunder kan i EcoGrid vælge mellem flere el-abonnementer – også kaldet aggregatorer - der blandt andet bruger fleksibiliteten i husets indeklima til at skrue op og ned for det samlede energiforbrug på Bornholm.

Mere
Præsentationsvideo i forbindelse med EU Sustainable Energy Awards 2016

EL-FLEKSIBILITET KAN KØBES OG SÆLGES

EcoGrid benytter boligejernes fleksibilitet omkring husets indetemperatur til at moderere udsvingene i elforbruget. Elselskaber kan derefter købe fleksibilitet fra aggregatoren, når der ikke produceres nok energi.

Mere

ECOGRID ER FOR HELE DANMARK

Danmark og verden skal øge brugen af vedvarende energi for at modarbejde klimaforandringer og opnå uafhængighed fra fossile brændstoffer. Vedvarende energi kræver smartere elforbrug, og det er det, som EcoGrid afprøver direkte på de bornholmske elkunder.

Mere

SE HVAD OMVERDEN SIGER OM ECOGRID

EcoGrid bliver fulgt af eksperter og virksomheder fra hele verden og har siden starten i 2012 modtaget en række internationale priser.

Mere

MØD OS PÅ BORNHOLM

EcoGrid bliver udført hos 1.000 husstande fordelt over hele Bornholm. Du kan besøge EcoGrid og se installationerne i Villa Smart, som ligger i Rønne på Bornholm.

Partnere

DANSK ENERGI

Dansk Energi sikrer, at resultaterne kan bruges af elnetvirksomheder,
elhandlere og balance- og systemansvarlige. Forsknings- og teknologidirektør Jørgen S. Christensen er formand for EcoGrids styregruppe. Læs mere hos Dansk Energi.

DTU ELEKTRO

DTU Elektro udvikler de teknologiske løsninger, evaluerer resultater
og bringer nyeste viden til projektet. Professor og centerleder Jacob Østergaard er medlem af EcoGrids styregruppe. Læs mere hos DTU.

BORNHOLMS ENERGI OG FORSYNING

Bornholms Energi & Forsyning (BEOF) lægger elnet til
og bidrager med kontakt til 1.000 kunder. Udviklingsdirektør Klaus Vesløv er medlem af EcoGrids styregruppe. Læs mere hos BEOF.

IBM ZURICH RESEARCH LAB

IBM Zurich Research Lab udvikler markedsplatformen, hvor el-fleksibiliteten bliver købt og solgt. IBM agerer også som den ene af to aggregatorer i EcoGrid. Head of Energy & Utility Industry (Nordics) Nils Overgaard er medlem af EcoGrids styregruppe. Læs mere hos IBM.

INSERO

Insero Software agerer som den ene af to aggregatorer
og udvikler IT-værktøjer til demonstrationerne. Direktør Simon Bak Kristensen er medlem af EcoGrids styregruppe. Læs mere hos Insero.

UPTIME-IT

Uptime-IT udvikler IT og sikrer interoperabilitet mellem installerede systemer og nye bruger interfaces, der matcher produkterne til elkunderne. Administerende direktør Daniel Frederiksen er medlem af EcoGrids styregruppe. Læs mere hos Uptime-IT.

KRUKOW

KRUKOW, der er eksperter i adfærdsændrende løsninger,
understøtter udnyttelsen af fleksibelt forbrug hos private elforbrugere. Administrerende direktør Sille Krukow er medlem af EcoGrids styregruppe. Læs mere hos Krukow.

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, INSTITUT FOR ORGANISATION

Copenhagen Business Schools Institut for Organisation (CBS IOA) kortlægger og analyserer kundeinteresser og giver input til desinget af produkter til elkunderne. CBS IOA evaluerer kundeacceptans. Adjunkt Trine Pallesen er medlem af EcoGrids styregruppe. Læs mere hos CBS.

WE DO DEMOCRACY

WE DO DEMOCRACY står for inddragelse og kommunikation af EcoGrid
over for brugere, borgere og branche. Partner Johan Galster er medlem af styregruppen. Læs mere hos WE DO DEMOCRACY

Downloads

Billeder
Logoer & grafik
Faktaark

Downloads

Præsentationer
Presse
Grafik & fotos

Download grundpakke med 18 fotos, zippet

Bemærk: Fotos skal altid krediteres EcoGrid og fotograf Anders Beier.

EcoGrid logopakke 

Rapporter

19.september 2019: Verification of services within EcoGrid 2.0 V2.pdf

17.september 2019: Tool for flexibility interface(4.5.2)

17.september 2019: FIP API

17.september 2019: BC01 Contracting Flexibility Representation

17.september 2019: BC04 Interoperability and Control of Flexibility during operation

23.august 2019: Evaluation of Markets (8.6)

23.august 2019:Costumers willingness and Ability to Offer Flexibility(8.4)

23.august 2019: Demonstrations in Horsens (8.3)

23.august 2019: Costumers Comfort When Delivering Flexibility to Aggregators (8.2d)

23.august 2019: Costumers willigness and Ability to Offer Flexibility (8.2c)

23.august 2019: Flexibility Interoperability Platform (8.2b)

23.august 2019: Evaluation of Services and Tools (8.2a)

23.august 2019:LRSC HEMS Result (7.2)

23.august 2019: The Bornholm Flexibility Platform (7.1)

23.august 2019: Products to households (6.1.5)

23.august 2019: Evaluation of Flexibility Interoperability Platform (5.4)

23.august 2019: Description of implementet toolset for aggregator (5.3)

23.august 2019: Description of implemented toolset for TSO (5.2)

23.august 2019: Description of DSO tools 1.0 (5.1)

23.august 2019: Aggregator tool and demand response (4.5.1)

23.august 2019: Tool for optimal dispatch of portfolio of DERs (4.4.2.)

23.august 2019:DSO service evaluation (4.1.2.)

23.august 2019: Evaluation of ICT Hosting Environments (3.3.1.)

23.august 2019:Market design Specification (3.2.1.)

23.august 2019: Evaluation of Communication Standards (3.1.3.)

15.november 2018: Use Cases for EcoGrid Flexibility Ecosystem

15.november 2018: DSO Marked Formulation

15.november 2018: DSO Tool for quantification of flexibility benefit, service request and activation

15. november 2018:Tool for market interaction and service delivery

14. juni 2018: Offering Strategy Tool

08. januar 2018: Tool for characterizing the aggregated flexibility of residential thermostatically controlled loads

08. januar 2018: Tool to prepare market requests

27. september 2017: Behavioural Design in EcoGrid 2.0

05. marts 2017: Forbrugernes perspektiver på fleksibelt elforbrug

03. marts 2017: Demonstrationer i EcoGrid 2.0's marked for fleksibilitet

07. december 2016: Market specification

17. september 2015: EcoGrid EU findings and recommendations (pdf)

17. september 2015: EcoGrid EU implementation to demonstration (pdf)

27. januar 2016: Final report, EcoGrid EU replication roadmap (pdf)

17. januar 2016: Final report, EcoGrid EU overall evaluation and conclusion (pdf)

Artikler, fakta og folder

Kontakt

SPØRGSMål 

Spørgsmål om projektet kan rettes til:
Telefon: 56 900 000 eller beof@beof.dk

Presse


Linkedin

Følg projektet her på hjemmesiden eller i vores LinkedIn feed, hvor vi opdaterer løbende på begivenheder og den seneste udvikling.

Ecogrid på linkedin

Tak for din tilmelding. Du hører fra os snarest.

Et eller andet er gået galt. Tjek lige felterne
og prøv eventuelt igen senere