Digitalisering kan udløse store gevinster

October 27, 2016

Deltagerne i EcoGrid 2.0 på Bornholm understøtter en globale trend, hvor energiselskaberne 1) måler og indsamler data, 2) visualiserer og analyserer og 3) effektiviserer energisystemet og giver kunderne nye valgmuligheder.

En digitalisering af energisektoren kan ifølge World Economic Forum (WEF) give markante tekniske og økonomiske gevinster. En analyse udarbejdet af WEF i samarbejde med konsulenthuset Accenture viser, at den digitale omstilling kan udløse gevinster på 3,3 trillion dollar i OECD-landene fra 2016-2025. Altså et astronomisk beløb over de næste ti år.

Men hvor ligger gevinsterne? Ifølge World Economic Forum spreder de mulige økonomiske fordele sig udover hele værdikæden. Værdien for elbranchen er opgjort til 1,3 trillion dollar over produktion-markeder/handel-transmission-distribution-elmålere-kunder.

Men lad os fokusere på et konkret eksempel fra Bornholm. Pensionist Bjarne Hansen, 78 år, fra Svaneke har sammen med over 2.000 andre husstande deltaget i det nu afsluttede smartgrid-projekt EcoGrid-EU. Bjarne Hansen har stillet sine el-radiatorer til rådighed for central styring/overvågning fra elsystemet og fået masser af data, som han med interesse har fulgt løbende med i.

-       Jeg kigger på forbruget en gang hver uge eller måske hver 14 dag. Jeg kan følge forbruget alt efter tidspunkter på dagen, men det er mest den samlede regning, der er mest interessant, siger Bjarne Hansen.

Vi har mødt Bjarne Hansen i hans andet hus, der ligger i landsbyen Rutsker, og som ikke har været med i EcoGrid-EU.

-       Desværre, fastslår han.

I det smukke hvide hus med blå skodder bor hans søn. Nede i kælderen kigger Bjarne Hansen på udstyret sammen med elektriker Lars Rasmussen fra Bornholms Energi & Forsyning. Bjarne Hansen har nemlig undret sig over, hvorfor sønnens elforbrug var voldsomt stort. Det viser sig, at varmepumpen har tabt væske og derfor slugt unormalt meget strøm.

-       Væsken befinder sig i det, der burde være et lukket kredsløb. Det er der ingen overvågning på, konstaterer Lars Rasmussen.  

Hvis huset havde været med i EcoGrid-EU, havde Bjarne Hansen og hans søn fået et signal om, at varmepumpen var gået i stykker, og elmåleren løbet løbsk. Dermed kunne de have sparet op mod 18.000 kr.  

-       Jeg har også oplevet to andre steder, at der har været noget galt med varmepumperne. Det ene sted fik kunden en ny varmepumpe på grund af en defekt, fortæller Lars Rasmussen.

Fjernaflæste målere

For el-kunder kan det altså være en rigtig god idé at følge med i, hvordan elforbruget udvikler sig. Over halvdelen af alle danske hjem - herunder alle på Bornholm - har fjernaflæste elmålere, så disse familier slipper for at aflæse og sende data til deres elselskab.

I 2020 vil alle mekaniske målere i Dannmark være udskiftet, og helt automatisk vil der flyde forbrugsdata fra samtlige boliger via en DataHub til landets elnetselskaber og elhandelsselskaber.

Elsektoren og andre former for forsyning vil med udrulningen af digitale målere få vanvittigt mange data til rådighed. De skal udnyttes, fastslår branchechef Helle Juhler-Verdoner fra Branchefællesskab for Intelligent Energi, der er et partnerskab mellem forsyningsselskaber og virksomheder:

-       Vi er i fuld gang med digitaliseringen af forsyningssektorerne. De fjernaflæselige målere for el, varme og vand er en væsentlig forudsætning for digitaliseringen, der vil skabe mange nye muligheder for at gøre det nemmere, grønnere og billigere at levere produkter til kunderne. Ved at kombinere data fra infrastrukturen med nye forretningsmodeller, kan der skabes værdi for kunderne og de involverede selskaber, siger Helle Juhler-Verdoner.

Tre globale trends

Netop at udvikle markeder og forretningsmodeller for fleksibelt elforbrug er en del af EcoGrid 2.0-projektet, der involverer ca. 1.000 bornholmske hjem med styrbare varmepumper og el-radiatorer. I takt med, at der kommer mere svingende elproduktion ind på elnettet fra vindmøller og solceller, vokser behovet for at styre en del af forbruget, så det samlede energisystem kan være i balance og kan være effektivt.

Disse ambitioner kombineret med Bornholms vision om at have en fossilfri energiforsyning i 2025 matcher tre globale trends udpeget af energiteknologichef Bosco Astarloa fra World Economic Forum (WEF): Decarbonisering (væk med kul, olie og naturgas), decentralisering (elproduktion ved hjælp af lokale kraftvarmeværker, vindmøller og solceller) og digitalisering.

-       Digitaliseringen sker hurtigere, end man tror. Vi må hellere være forberedt, siger Bosco Astarloa.

The Internet of Me

Allerede nu er der på globalt plan over 20 mia. apparater koblet på internettet – herunder mange elmålere og sensorer i boliger, erhvervsliv og transformerstationer. I 2020 vil der på tværs af værdikæden alene i elbranchen være 7,4 mia. ’devices’ på nettet.

World Economic Forum er ikke i tvivl om, at denne tendens mod ’The Internet of Me’ vil fortsætte og give energibranchen helt nye muligheder fx for optimeret drift af elnet, intelligent styring af energiforbrug, home automation og dialog med kunder. De mulige effektiviseringer vil opstå som millioner af vanddråber, der samler sig til en flod - i et flow sammen med nye erkendelser.

Bosco Asterloa peger på, at digitaliseringen og det nye kundefokus, der følger med den, vil ændre elsektoren fuldstændig.

-       Vi er vidner til et skifte i værdiskabelsen fra den centrale, konventionelle produktion mod slutningen af værdikæden, konstaterer han.

I yderste led af denne værdikæde har Lars Rasmussen fra Bornholms Energi & Forsyning kontakt til mange af de bornholmske familier, der skal spille med for at digitaliseringen kan blive en succes.

-       For mange af dem er IT noget farligt noget, så en af vores opgaver er at gøre folk fortrolige med it. Vi skal have folk med, så de ikke bare har noget udstyr siddende i deres hjem. Vi kan ikke love kunderne, at de får økonomiske gevinster her og nu, men sammen kan vi få ære af, at vi sætter Bornholm på verdenskortet, siger Lars Rasmussen, der håber, at mange af familierne vil følge lige så godt med, som Bjarne Hansen har gjort.

Og Bjarne Hansen selv… han er selvfølgelig med i EcoGrid 2.0 med begge sine ejendomme. Huset i Rutsker deltager med nogle el-radiatorer, men ikke med den ulykkelige varmepumpe, for den kan ikke fjernstyres. Dog vil Bjarne Hansen få flere data, så han kan holde øje med det samlede forbrug… herunder for varmepumpen.  

Læs mere om digitalisering på www.ienergi.dk/nyheder/2016/16-10-11_energi_digitialisering

 

Share on Facebook

Flere nyheder

Kontakt

SPØRGSMÅL og besøg i Villa Smart

Pauli Hjorth Hansen (BEOF)
phh@beof.dk
Telefon: 56 930 952 eller 40 283 007

Presse

Jesper Tornbjerg (Dansk Energi)
jto@danskenergi.dk
Telefon: 35 300 470

Nyhedsbrev

Følg med i projektet. Vi opdaterer løbende og spammer ikke. Kun relevant og ny information sendes ud, og man kan altid framelde sig igen.

Tak for din tilmelding. Du hører fra os snarest.

Et eller andet er gået galt. Tjek lige felterne
og prøv eventuelt igen senere