Gennembrud for flytbart elforbrug

28. februar 2018

Ja, fleksibelt elforbrug i parcelhuse og sommerhuse kan understøtte driften af både det nationale energisystem og lokale elnet.

Sådan lyder en af konklusionerne fra forsknings- og udviklingsprojektet EcoGrid 2.0, hvor godt 800 husstande på Bornholm stiller varmepumper og el-radiatorer til rådighed for et af de hidtil mest ambitiøse forsøg på at vise, hvad fleksibelt elforbrug kan bruges til.

- Vi kan dokumentere de bedste reduktioner og stigninger i elforbruget, der nogensinde er set i forsknings- og udviklingsprojekter, siger civilingeniør, ph.d. Emil Mahler Larsen fra Dansk Energi, der er projektleder for EcoGrid 2.0.

De godt 800 familier på Bornholm har styrebokse fra enten Siemens eller Greenwave Systems, og disse bokse giver projektets to aggregatorer adgang til at skrue ned (IBM og Insero) eller op (Insero) for varmen inden for de komfortgrænser, deltagerne hver især har fastsat.

Løser behov for mindre elforbrug

IBM styrer 450 varmepumper og elradiatorer på Bornholm. En af de mange test med at skrue ned foregik den 22. januar 2018, hvor der blev slukket for varmen i en time fra kl. 11 om formiddagen og kl. 21 under kogespidsen senere på aftenen. Elforbruget fra husene blev reduceret med over en tredjedel i begge perioder.

Bornholmerne får det ikke målbart koldere i virkelighedens verden, før der bliver skruet op igen, men lige præcis i forhold til Energinets marked for regulérkraft er der tale om simuleringer, da mængderne er under den grænse, reglerne fastsætter som minimum. Data viser imidlertid, at det kan lade sig gøre at akkumulere og styre varmeapparater – og at potentialet for fleksibelt elforbrug er stort.

Hvis de 450 varmepumper aggregeres med tusindvis af andre varmepumper og el-radiatorer tillige med elbiler og andet styrbart forbrug, så giver det volumen, påpeger Emil Mahler Larsen.

- Vores forsøg viser, at der er rigtig meget fleksibilitet, der kan aktiveres. I takt med, at udbygningen med vindmøller og solceller øges, bliver der stadig større behov for regulérkraft. Flere analyser viser, at der kan blive tale om en fordobling frem mod 2035, og det kan varmepumper og andre større, eldrevne apparater være med til at levere, siger Emil Mahler Larsen,

Løser behov for øget elforbrug

Varmepumper og andre fleksible apparater kan også gøre nytte på lokalt plan, hvor de for eksempel også kan bruges til at skrue op for elforbrug. I stadig flere sommerhusområder bliver der installeret solceller, og på dage med høj sol og lavt forbrug lægger det pres på kabler og transformerstationer.

I stedet for at investere i nyt og bekosteligt udstyr til at få elektriciteten ’væk’, kan der skrues op for elradiatorer i de få timer om året, hvor belastningen er kritisk. Med EcoGrid 2.0 styrer Insero 350 elradiatorer og varmtvandsbeholdere, og eksempelvis den 24. november 2017 præsterede de en stigning i forbruget fra ca. 250 til knap 800 kW.

- I de første to fyringssæsoner har vi flyttet forbruget over 200 gange. Alle resultaterne kan ses på vores værktøj www.electricitybaseline.com. Forsøgene i EcoGrid 2.0 viser, at elnetselskaber potentielt kan udskyde eller undgå netforstærkninger ved at aktivere fleksibelt forbrug, konkluderer Emil Mahler Larsen.

Færre problemer med udstyr

Bornholms Energi & Forsyning har den løbende kontakt med de familier, der deltager i EcoGrid 2.0, og selskabets projektleder, Kim Kock-Hansen, melder om god stemning på Østersø-øen.

- Vi har testet intensivt hele vinteren, og der har ikke været de store reaktioner fra kunderne. Vi har meget færre problemer med udstyret end tidligere, men vores teknikere skal stadig ud og kigge på udstyr en gang i mellem, siger Kim Kock-Hansen.

De mange data fra varmepumper og radiatorer bliver samlet på en platform, og ifølge Kim Kock-Hansen mangler den stadig noget, inden der er tale om en driftsplatform.

- Men vi er ved at indfri de ambitioner, vi har med EcoGrid 2.0. Vi er ved at have et værktøj, der kan bruges til at hjælpe systemoperatøren og netselskaberne med at skabe en effektiv drift med mange flere vindmøller og solceller, fastslår han.

Nye pakkeløsninger til kunderne

Under EcoGrid 2.0 er deltagerne i gang med den anden af tre fyringssæsoner. Om få dage får de godt 800 familier brev fra Bornholms Energi & Forsyning, hvori de opfordres til at tjekke en ny brugerhjemmeside. På den vil de kunne vælge mellem forskellige pakkeløsninger for den fremtidige styring af deres apparater.

De to aggregatorer, IBM og Insero, tilbyder at styre efter fleksibilitet, økonomi eller klima. Derudover kan deltagerne melde sig ind i et community, hvor de på en lukket Facebook-gruppe kan deltage i diskussioner og eventuelt konkurrere med hinanden fx om, hvem der er mest fleksibel, sparer flest penge eller er grønnest.

- Vi tester produkter mellem aggregatorer og kunder, og det er ret unikt, siger Kim Kock-Hansen.

EcoGrid 2.0, der er støttet af den statslige EUDP-pulje, slutter i 2019, men projektpartnerne regner bestemt med, at resultaterne vil have en lang levetid.

- Vi håber, at Energinet åbner markederne for mindre aktører, og at de kommercielle aktører dribler videre med resultaterne. Vi mærker betydelige interesse for de løsninger, vi er ved at udvikle. Erfaringerne spreder sig som ringe i vandet, siger Emil Mahler Larsen.

EcoGrid 2.0 inviterer alle interesserede til midtvejsseminar onsdag den 14. marts hos Dansk Energi på Frederiksberg.

Læs mere på www.electricitybaseline.com.

Share on Facebook

Flere nyheder

Kontakt

SPØRGSMÅL og besøg i Villa Smart

Pauli Hjorth Hansen (BEOF)
phh@beof.dk
Telefon: 56 930 952 eller 40 283 007

Presse

Jesper Tornbjerg (Dansk Energi)
jto@danskenergi.dk
Telefon: 35 300 470

Nyhedsbrev

Følg med i projektet. Vi opdaterer løbende og spammer ikke. Kun relevant og ny information sendes ud, og man kan altid framelde sig igen.

Tak for din tilmelding. Du hører fra os snarest.

Et eller andet er gået galt. Tjek lige felterne
og prøv eventuelt igen senere